KÍNH GỬI CÁC ĐẠI LÝ, SỈ: BẢNG GIÁ SỈ

Mua số lượng >100 có fix nhẹ. Inbox